top of page
Smiling girl with glasses

Nhiệm vụ của chúng ta

Tạo cơ hội sáng tạo và chân chính cho người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại gia đình, nơi làm việc và cộng đồng .

The Participant Dashboard is our user-friendly online portal. 

College of Direct Supports (Direct Course) and MN DHS Training.

See the latest happenings within MRCI CDS and read our newsletters.

Login to your online timesheets and access set up manuals. 

“Tôi thực sự lo lắng về việc làm CDCS vì nó có vẻ như là một công việc rất lớn… Làm việc với MRCI ngay từ đầu, mọi thứ đã rất tuyệt vời và quá suôn sẻ… Tôi chưa bao giờ phải đợi hơn 24 giờ để nhận được phản hồi từ ai đó tại MRCI CDS. Mỗi khi tôi gọi điện hoặc gửi email, bạn đều rất hữu ích. "

Rachel - Northfield, MN - Thành viên Gia đình MRCI CDS

Applied Self-Direction Member Logo
bottom of page